Terveysliikuntahankkeita ja liikkumisen olosuhteiden edistäjä palkittiin

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi Naantalin kaupungin terveystoi-men, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja perusturvakuntayhtymä Akselin LiPaKe – lii-kuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua -hankkeen sekä Oulun Diakonissalaitoksen LII-TY! Liikettä työpäivään – energiaa elämään -hankkeen terveysliikunnan edistämiseksi tehdys-tä esimerkillisestä työstä vuonna 2016. Lisäksi liikkumisen olosuhteiden edistäjänä palkittiin Lahden kaupungin liikennesuunnittelu kävelyn ja pyöräilyn merkittävästä ja monitahoisesta edistämisestä sekä niiden vetovoimai-suuden lisäämisestä kaupungissa.

Palkinnot luovuttivat opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula KKI-Päivillä 22. maaliskuuta Finlandia-talossa Helsingissä.

Lue palkitsemisperusteet.

Lisätietoja

KKI-ohjelma, ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen, puh. 0500 542 193, jyrki.komulainen@likes.fi

Palkittujen yhteyshenkilöt

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, terveysliikunnan kehittäjä Tino-Taneli Tanttu, puh. 040 900 0846,  tino-taneli.tanttu@liiku.fi

Perusturvakuntayhtymä Akseli, ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman, puh. 02 447 7701,  susanna.laivoranta-nyman@soteakseli.fi

Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka, palvelujohtaja Kaisu Kaikkonen, puh. 050 312 5611, kaisu.kaikkonen@odl.fi

Lahden kaupunki, liikenneinsinööri Kristiina Kartimo, puh. 050 559 4100, kristiina.kartimo@lahti.fi