Kohtuuton uupumus työelämässä huolestuttaa

Jopa 50 prosenttia naisista ja 40 prosenttia miehistä kokee itsensä työpäivän jälkeen kohtuuttoman uupuneeksi vähintään silloin tällöin. Tämä käy ilmi syksyn 2016 Matka hyvään kuntoon -rekkakiertueen tuloksista.

Hyvällä fyysisellä kunnolla on selvä yhteys työkykyyn ja koettuun työuupumukseen. Matka hyvään kuntoon -rekkakiertueella syksyllä 2016 testattiin 14 700 suomalaisen fyysinen kunto. Testeissä käyneistä naisista 50 prosenttia ja miehistä 40 prosenttia koki itsensä työpäivän jälkeen vähintään silloin tällöin kohtuuttoman uupuneeksi. Kohtuuttoman uupumuksen kokeminen edes silloin tällöin on huolestuttavaa ja sillä voi pitkällä aikavälillä olla seurannaisvaikutuksia niin työkykyyn, työntekoon kuin arjessa jaksamiseen.

Fyysisesti huonokuntoiset kokevat uupumuksen suuremmaksi ja työkykynsä heikommaksi sekä miehissä että naisissa. Huonokuntoisilla miehillä on nelinkertainen ja huonokuntoisilla naisilla kolminkertainen riski työkyvyn ennenaikaiseen menettämiseen.

Omasta fyysisestä kunnosta kannattaakin huolehtia. Se ei tarkoita urheilullisia urotekoja, vaan jo arkinen aktiivisuus ja pienissä osissa kerätty liikuntamäärä riittävät alkuun. Terveelliset ruokailutottumukset ja riittävä uni täydentävät fyysisen aktiivisuuden lisäksi elämäntavat sellaiseksi, että niillä jaksaa niin työelämässä kuin vapaa-ajan puuhissa.

Lue lisää rekkakiertueen tuloksista.