Liikkeelle! KKI-ohjelman tarina

Liikkeelle! Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tarina 25 vuotta on vasta ilmestynyt teos, joka peilaa terveysliikunnan edistämisen historiaa aina nykypäivään ja tulevaan 2020-lukuun. Kirjan on kirjoittanut kirjailija, toimittaja Ulla-Maija Paavilainen.

Teoksessa on haastateltu 34 terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijaa, jotka ovat vuosien varrella vaikuttaneet terveysliikunnassa. Kirja valottaa monipuolisesti valtakunnallisen aikuisväestön liikunnan edistämisohjelman tarinan. 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on pala suomalaista liikunnan edistämisen historiaa ja nykypäivää. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen aikuisväestön liikunnan edistämisohjelma perustettiin alun perin viisivuotiseksi terveysliikunnan hankemallien kokeiluohjelmaksi vuonna 1995. Ohjelman perustamisen aikaan kahden ministeriön yhteisrahoitteinen poikkihallinnollinen toimintaohjelma oli edistyksellinen. 

Terveysliikunnan lähettiläs

Ilman KKI-ohjelmaa tietomme liikunnan terveyshyödyistä olisi perin vaillinaista. Alkuvuosinaan ohjelma osoitti käytännössä, mitä terveysliikunta-termi tarkoittaa.

- Aiemmin puhuttiin kuntoliikunnasta: juokse henkesi edestä, ikään kuin räkä poskella ja kieli vyön alla Suomi päästä päähän. Vasta 1990-luvulla alkoi tulla tietoa siitä, että terveyden kannalta vähempikin riittää, toteaa KKI-ohjelman nykyinen ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen teoksessa.

- Ehkä isoin tekijä on kuitenkin tietoisuuden lisääminen terveysliikunnan hyödyistä. KKI:llä on ollut paljon tv-tietoiskuja, ja materiaaleja on tavaton määrä, jatkaa liikuntaneuvos Timo Haukilahti, joka oli perustamassa KKI-ohjelmaa opetusministeriössä 1990-luvulla.

- Varmaan 90 prosentissa Suomen kunnissa on ollut hankkeita ja julkisuutta. Paikallislehdet kirjoittavat valtavasti hankkeista. Yleisen tietoisuuden lisääminen siitä, että liikunta on terveyttä edistävää, on ollut tärkein sanoma, Haukilahti summaa.

"Ei kilpailua, vaan koko kansan liikuntaa"

25 vuoden aikana lähes jokaisessa Suomen kunnassa on ollut KKI-hanke, monissa useitakin. Hanketoiminta laajeni kuntatasolta käsittämään muun muassa liikunta- ja terveysjärjestöjä sekä työyhteisöjä. Mikä tahansa rekisteröity yhteisö saattoi hakea tukea KKI-ohjelmalta aikuisille suunnattuun matalan kynnyksen liikuntaan. Vuosien aikana KKI-ohjelma onkin tukenut tuhansia hankkeita eri puolilla Suomea.

Sittemmin ohjelman toiminta on laajentunut monipuoliseen terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen työelämässä, terveydenhuollossa ja liikkumisen olosuhteissa. Näkyvimpiä koko kansalle suuntautuneita kampanjoita ovat olleet SuomiMies seikkailee - ja Matka hyvään kuntoon -kampanjat, työpaikoille suunnatut vuosittaiset Porraspäivät sekä apteekkien Liikkujan Apteekki -konsepti.

Tilausohjeet

Liikkeelle! Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tarina 25 vuotta on kaikkien tilattavissa osoitteesta tilaukset@likes.fi. Kirja itsessään on maksuton, mutta perimme toimitus- ja postituskulut. Tämä on 10 e yhden kirjan tilauksessa. Tilatessasi useampia kirjoja, toimitus- ja postituskulut peritään toteutuneiden paino- ja toimituskulujen mukaan. Ilmoita tilatessasi myös laskutusosoite.