Kipinät 1/2018

Tämän vuoden ensimmäinen Kipinät-lehti on ilmestynyt. Uuden numeron teemana ovat viisas ja kestävä liikkuminen sekä liikkumisen olosuhteet.

Lehden pääkirjoituksen on kirjoittanut liikenneneuvos Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Jääskeläinen kertoo kirjoituksessaan LVM:n uudesta kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta, jonka tavoitteena on lisätä kävelyn ja pyöräilyn määriä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Myös Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen ruotii kolumnissaan kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden nostamisen mahdollisuuksia. Hirvonen kiittelee kolumnissaan Valtioneuvoston maaliskuussa julkaiseman periaatepäätöksen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tarjoamia mahdollisuuksia panostaa pyöräily- ja kävelyolosuhteiden parantamiseen kaikkialla Suomessa.

Lehden jutuissa pureudutaan muun muassa tulevaisuuden liikkumiseen, fiksuun työmatkaliikkumiseen, aktiivista elämäntapaa tukevaan yhdyskuntasuunnitteluun, luontoliikunnan mahdollisuuksiin sekä aktiivisen kaupunkiympäristön kehittämiseen EU-rahoitteisessa SPAcE-projektissa, jossa KKI-ohjelma oli mukana asiantuntijana.

Liikkuen läpi elämän -seminaarin tunnelmiin palataan sekä kuvien että luennoista tehtyjen nostojen muodossa. Myös helmikuussa pidetystä KKI-Vuosipäivästä ja siellä palkituista ansioituneista terveysliikuntahankkeista löydät juttua lehden sivuilta.

Liikuntaneuvonnan nykytilasta ja tulevaisuudesta kerromme Missä mennään liikuntaneuvonnassa -palstalla. Juttuun on koottu myös kartta, joka kuvaa työikäisten liikuntaneuvonnan tilaa Suomen kunnissa vuonna 2017.

Lehdestä löydät myös tietoa KKI-ohjelman tulevista tapahtumista ja kampanjoista sekä verkoston muista tapahtumista. Lisäksi lehdessä kerrotaan uudistuneesta SuomiMies.fi-verkkosivustosta.

Lue lehti pdf:nä tai Issuu.com-palvelussa