Liikuntaa lääkkeeksi – terveysliikunta apteekkien neuvontapalveluna

Uutuusraportissa esitellään Liikkujan Apteekeille tehdyn selvityksen tuloksia.

Selvityksen tarkoituksena oli pureutua Liikkujan Apteekkien tilanteeseen, apteekkien tapoihin toteuttaa konseptia arjessaan sekä apteekkien toiveisiin, onnistumisiin ja kehitysehdotuksiin. Selvityksen aineisto kerättiin kyselylomakkeen sekä puhelinhaastatteluiden avulla. Kyselylomake lähetettiin 142 apteekille ja kyselyyn vastasi 60 apteekkia. Kyselyn tulosten perusteella valittiin vielä 12 apteekkia tarkentavaan puhelinhaastatteluun, jossa syvennettiin kyselylomakkeessa esiin nousseita seikkoja.

Raportissa on esitelty selvityksen tulokset erikseen verkkokyselyn ja puhelinhaastatteluiden osalta. Raportin lopussa suunnataan katseet myös tulevaan ja pohditaan Liikkujan Apteekki -konseptin kehittämistä jatkossa. Raportin avulla halutaan jakaa Liikkujan Apteekkien kesken toimivia konseptin toteutustapoja ja käytäntöjä sekä toisaalta tuoda esille konseptin tämän hetkisiä kehittämiskohteita. Raportti toimii oivallisena tutustumismateriaalina myös niille apteekeille, jotka harkitsevat Liikkujan Apteekki -konseptiin mukaan lähtemistä.

Liikuntaa lääkkeeksi -raportissa on 60 sivua ja sen ovat kirjoittaneet Laura Pajunen, Sari Kivimäki ja Janne Haarala.

Raportti on maksuton, mutta tilaaja maksaa toimituskulut. Raportteja voi tilata osoitteesta tilaukset(at)likes.fi tai sähköisen tilauspalvelun kautta. Raportin voi ladata myös pdf-tiedostona.