Valtakunnalliset liikunta- ja terveysalan yhteistyötahot

Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi

Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumin tavoitteena on pohtia liikuntaneuvonnan linkittymistä osaksi perusterveydenhuoltoa ja luoda yhteistyössä malleja ja käytännön toimintatapoja liikunta- ja terveysneuvontatyöhön. Tavoitteen taustalla on foorumin jäsenten vahva tietopohja ja kokemus, Liikuntaneuvonnan tila kunnissa -kysely, KKI:n monet liikuntaneuvontahankkeet sekä 2013–2014 KKI:n, UKK-instituutin ja Liikunnan aluejärjestöjen toteuttama Liikuntaneuvonnan koulutuskiertue. Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi koostuu moniammatillisesta ryhmästä terveydenhuollon ja liikuntasektorin ammattilaisia. Tavoitteena on laadullistaa ja yhtenäistää liikuntaneuvonnan käytäntöjä. 

Liikuntaneuvontahankkeiden kehittämisfoorumi

Liikuntaneuvontafoorumi on neuvonnan kehittämishankkeiden oma työryhmä. Foorumin tavoitteena on jakaa kokemuksia ja ideoita toimivista käytännöistä ja kehittää toimintatapoja käytännön liikunta- ja terveysneuvontatyöhön. Foorumi toimii vertaisarvioinnin ja -oppimisen lähtökohdista.

Foorumin osallistujat toimivat hankkeissa suunnittelijoina tai käytännön työntekijöinä.

Tukimateriaali liikuntaneuvonnan kehittämiseen

KKI-ohjelma julkaisee erilaista materiaalia tukemaan liikuntaneuvonnan kehittämistä. Materiaaleista saa malleja ja vinkkejä liikuntaneuvontaa tukevien rakenteiden luomiseen ja itse liikuntaneuvonnan järjestämiseen. Osa materiaaleista on ladattavissa pdf-tiedostoina. Tutustu materiaaleihin.