Paikalliset ja alueelliset liikunta- ja terveysalan toimijat

Alueellinen ja paikallinen verkottuminen

Liikuntaneuvonnan koulutuskiertue (2013–2014), SuomiMies seikkailee -kampanjan toimenpiteet, Liikkujan Apteekki, yhteistyö liikuntapalveluiden esittelyssä, tapahtuminen toteuttamisessa ja materiaalien jakamisessa. Työmatka- ja arkiliikkumisen aktivoimistoimenpiteet. Tiivis yhteistyö Liikunnan aluejärjestöjen kanssa liikuntaneuvonnan jatkotoimenpiteiden osalta.

Liikuntaneuvontahankkeiden kehittämisfoorumi

Liikuntaneuvontafoorumi on neuvonnan kehittämishankkeiden oma työryhmä. Foorumin tavoitteena on jakaa kokemuksia ja ideoita toimivista käytännöistä ja kehittää toimintatapoja käytännön liikunta- ja terveysneuvontatyöhön. Foorumi toimii vertaisarvioinnin ja -oppimisen lähtökohdista.
Foorumin osallistujat toimivat hankkeissa suunnittelijoina tai käytännön työntekijöinä.

Hanketuki

KKI tukee uusia käynnistyviä ja käynnissä olevia liikuntaneuvontahankkeita. Taloudellista tukea suunnataan liikuntapalveluketjun luomiseen ja kehittämiseen osaksi kunnan palveluja ja sekä arki- ja työmatkaliikunnan lisäämiseen. Tukea suunnataan myös liikuntapalveluketjun kehittämiseen työterveyshuollossa ja rakenteiden luomiseen sen mahdollistamiseksi. Lue lisää hanketuesta.

Koulutustuki

Koulutustukea suunnataan liikuntaneuvonnan laatutason nostoon. Lue lisää koulutustuesta.

Koulutus

  1. Liikuntaneuvonnan alueellinen koulutus. Koulutus on suunnattu liikuntaneuvonnan laatutason nostoon ja liikuntaneuvonnan palveluketjun luomiseen ja kehittämiseen. Käynnistyy 2014 syksyllä.
  2. Verkkokoulutukset ja koulutusmateriaali lääketieteen opiskelijoille sekä perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon lääkäreille.