Kohderyhmät

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on mukana juurruttamassa liikuntaneuvonnan käytäntöjä niin väestön-, valtakunnan kuin paikallisellakin tasolla.

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat työikäiset

  • KKI-ohjelma on mukana kuntien hanketyöryhmissä, joissa käsitellään terveytensä kannalta liian vähän liikkuvan kohderyhmän palveluiden kehittämistä.
  • KKI-ohjelman kampanjoiden ja konseptien avulla välitetään tietoa terveyttä edistävästä liikunnasta ja elämäntavoista.

Tutustu SuomiMies seikkailee -kampanjaan
Tutustu Liikkujan Apteekki -konseptiin

  • KKI-ohjelman tuottamat maksuttomat materiaalit kohdeväestölle toimivat liikunnallisen elämäntavan tukena

Tutustu materiaalitarjontaan

 

Valtakunnan taso

  • KKI-ohjelman koordinoiman Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumin tavoitteena on pohtia liikuntaneuvonnan linkittymistä osaksi perusterveydenhuoltoa ja luoda yhteistyössä malleja ja käytännön toimintatapoja liikunta- ja terveysneuvontatyöhön. Työryhmä koostuu moniammatillisesta ryhmästä terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisia. Tavoitteena on laadullistaa ja yhtenäistää liikuntaneuvonnan käytäntöjä.
  • Liikuntaneuvontafoorumi on neuvonnan kehittämishankkeiden oma työryhmä. Foorumin tavoitteena on jakaa kokemuksia ja ideoita toimivista käytännöistä ja kehittää toimintatapoja käytännön liikunta- ja terveysneuvontatyöhön. Foorumi toimii vertaisarvioinnin ja -oppimisen lähtökohdista.