Kohderyhmät

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on mukana juurruttamassa liikuntaneuvonnan käytäntöjä niin väestön-, valtakunnan kuin paikallisellakin tasolla.

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat työikäiset

 • KKI-ohjelma on mukana kuntien hanketyöryhmissä, joissa käsitellään terveytensä kannalta liian vähän liikkuvan kohderyhmän palveluiden kehittämistä.
 • KKI-ohjelman kampanjoiden ja konseptien avulla välitetään tietoa terveyttä edistävästä liikunnasta ja elämäntavoista.

Tutustu SuomiMies seikkailee -kampanjaan
Tutustu Liikkujan Apteekki -konseptiin

 • KKI-ohjelman tuottamat maksuttomat materiaalit kohdeväestölle toimivat liikunnallisen elämäntavan tukena

Tutustu materiaalitarjontaan

 

Valtakunnan taso

 • KKI-ohjelman koordinoiman Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumin tavoitteena on pohtia liikuntaneuvonnan linkittymistä osaksi perusterveydenhuoltoa ja luoda yhteistyössä malleja ja käytännön toimintatapoja liikunta- ja terveysneuvontatyöhön. Työryhmä koostuu moniammatillisesta ryhmästä terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisia. Tavoitteena on laadullistaa ja yhtenäistää liikuntaneuvonnan käytäntöjä.
 • Liikuntaneuvontafoorumi on neuvonnan kehittämishankkeiden oma työryhmä. Foorumin tavoitteena on jakaa kokemuksia ja ideoita toimivista käytännöistä ja kehittää toimintatapoja käytännön liikunta- ja terveysneuvontatyöhön. Foorumi toimii vertaisarvioinnin ja -oppimisen lähtökohdista.
 • KKI-ohjelma on mukana VESOTE-hankkeessa, jossa vahvistetaan ja kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeessa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä sekä valtakunnallisia järjestötoimijoita.
 

Paikallinen taso

 • KKI-ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten ja paikallisten verkostojen kanssa

Tutustu yhteistyöverkostoihin

 • KKI tukee uusia käynnistyviä ja käynnissä olevia liikuntaneuvontahankkeita. Taloudellista tukea suunnataan liikunnan palveluketjun luomiseen ja kehittämiseen osaksi kunnan palveluja, liikuntaneuvonnan sisällön kehittämiseen sekä arki- ja työmatkaliikunnan lisäämiseen.

Tutustu hanketukeen

 • Liikuntaneuvonnan alueellinen koulutus on suunnattu liikuntaneuvonnan laatutason nostoon ja liikuntaneuvonnan palveluketjun luomiseen ja kehittämiseen. Koulutuksiin voi hakea myös koulutustukea.

Tutustu liikuntaneuvonnan koulutuksiin (tähän tulee linkki liikuntaneuvonnan koulutuksiin näillä sivuilla tai LA-sivuilla)
Tutustu koulutustukeen

 • Konseptit ja kampanjat tukevat liikuntaneuvontatyötä myös paikallisella tasolla

Tutustu tapahtumiin ja kampanjoihin

 • KKI-ohjelma julkaisee erilaista materiaalia tukemaan liikuntaneuvonnan kehittämistä. Materiaaleista saa ideoita liikuntaneuvontaa tukevien rakenteiden luomiseen sekä malleja toimivista liikuntaneuvontakäytännöistä

Tutustu materiaalitarjontaan