KKI-koulutustuki

KKI-koulutustuki on tarkoitettu (vertais)ohjaajille, liikuntavastaaville ja liikuntaneuvojille mahdollistamaan osallistuminen koulutuksiin, jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa tai muuten kannustavat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin.

 

KKI-koulutustuen avulla voi mm. kouluttaa työyhteisöön liikuntavastaavan!

 

KKI-koulutustuen myönnössä pyritään painottamaan KKI-ohjelman painopistealueiden huomiointia, joita ovat liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua, työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.

KKI-koulutustuen myöntämisen kriteerit

  • Koulutustukea voivat hakea ohjaajalleen/liikuntaneuvojalleen/-vastaavalleen kaikki rekisteröidyt yhteisöt, myös kunnat ja yritykset
  • Koulutukseen osallistuvan tulee ohjata/edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työikäisten liikuntaa
  • Samalle ohjaajalle voidaan myöntää koulutustukea kerran vuodessa (1x/vuosi)
  • Samaan koulutukseen voidaan myöntää tukea samasta hakijayhteisöstä korkeintaan kolmelle osallistujalle
  • Koulutukseen osallistumiselle tulee olla perusteltu tarve, joka tukee hakijayhteisön toimintaa ja edistää KKI-ohjelman tavoitteiden toteutumista
  • Koulutustukea ei voida myöntää ohjaajien lisenssikoulutuksiin
  • Koulutustukea voidaan myöntää vain Suomessa järjestettäviin koulutuksiin
  • Koulutustukea ei voida myöntää ammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen

KKI-koulutustuen suuruudessa otetaan huomioon vain koulutuksen hinta, mikä on ilmoitettu koulutusesitteessä. Mahdollisia matka- ja majoituskuluja ei huomioida tukipäätöksessä. KKI-koulutustuen suuruus määräytyy koulutuksen hinnan mukaan (kuitenkin maksimissaan 300 €).

Koulutuksen hinta KKI-koulutustuen suuruus
≤ 100 € noin 80 %
101-200 € noin 65 %
≥ 201 € noin 50 %

Tuen hakeminen
KKI-koulutustuessa on jatkuva haku. Sähköinen hakemus liitteineen (koulutusesite) tulee lähettää viimeistään kuukautta (1 kk) ennen koulutusta. Koulutustukea ei voi hakea takautuvasti.

Katso mallihakemukset KKI-koulutustuen hakemiseen
(vertais)ohjaajalle
liikuntavastaavalle
liikuntaneuvojalle

Myönnetty tuki maksetaan vaadittuja tositteita (maksatushakemuslomake, kopio osallistumistodistuksesta sekä kopio maksukuitista allekirjoitettuna) vastaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua koulutuksesta.

KKI-koulutustuen esitekorttiKKI-koulutustukikortti

Lisätietoja:
Hankevalmistelija Anna Puurunen
puh. 050 441 4025
anna.puurunen(at)likes.fi