Avustuksen myöntäminen ja hakuaika

 

Avustusta voidaan myöntää

KKI-kehittämishanketukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt (esimerkiksi yritykset/työyhteisöt, seurat, yhdistykset jne.). 

 

Avustusta ei voida myöntää

KKI-ohjelma ei myönnä tukea kunnille tai kaupungeille. Hankkeita kuitenkin kannustetaan tiiviiseen yhteistyöhön kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien kanssa.

Tukea ei voida myöskään myöntää lakisääteisten julkisten palveluiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan rahoittamiseen.

Mihin ja kenelle KKI-kehittämishanketuki on tarkoitettu

Tutustu keskeisiin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikunnan avustusmuotoihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Hakuaika

Hakuaika alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.3.2019.

Hakemukset suositellaan jätettäväksi joulukuuhun mennessä. KKI-ohjelma voi myöntää avustusta yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hankkeelle voi hakea seuraavana vuonna jatkorahoitusta. Hankkeen kokonaiskesto voi olla pääsääntöisesti enintään kolme vuotta.
Kehittämishankehakemuksen käsittelyyn ja hanketukipäätöksen saamiseen kuluu keskimäärin 2–3 kuukautta hakemuksen jättämisestä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.