Vinkkejä tuetuille hankkeille

 • Sopimus ja maksatushakemus tulee palauttaa mahdollisimman pian päätöskirjeen saapumisen jälkeen.
   
 • Mikäli hankkeen kokonaistuloihin tulee oleellisia muutoksia hakemuksen jättämisen jälkeen (muita avustuksia, tulokertymiä), niistä tulee raportoida allekirjoitetun sopimuksen palautuksen yhteydessä.
   
 • Huomioi tuen mahdollinen kohdennus, esim. ohjaajapalkkioihin. Tuki tulee käyttää kokonaisuudessaan kohdennuksen mukaisesti.
 • Tutustu tiliselvitysohjeisiin tästä.
   
 • Tiliselvityksessä hyväksytään maksetut palkkiot ja palkat sivukuluineen.
   
 • Tiliselvitystä varten kannattaa laskut ja maksukuitit pitää tallessa ja järjestyksessä alusta alkaen. Kirjanpitoon kannattaa perustaa oma kustannuspaikka hankkeelle. Huomioittehan tiliselvityksessä, että pelkät laskut eivät riitä, vaan tarvitsemme myös kopiot maksukuiteista tai otteen kirjanpidosta.
   
 • Muistattehan huomioida KKI-tuen käyttöajan toteuttaessanne hanketta. Jos olette hakeneet KKI-tukea syksyllä (hakukierros 1) tuen käyttöaika on seuraavana vuonna tammikuusta marraskuun loppuun. Jos olette hakeneet KKI-tukea keväällä (hakukierros 2), tuen käyttöaika on samana vuonna kesäkuusta joulukuun loppuun.
 • Mikäli hankkeessa tulee hankesuunnitelmaan nähden merkittäviä muutoksia kustannusarvioon, tuen käyttöaikaan tai tarkoitukseen, tulee näistä tehdä muutosanomus viimeistään 30 vuorokautta ennen avustuksen käyttöajan päättymistä. Anomus on hyvä tehdä heti, kun merkittävä muutos ilmaantuu. Muutosanomus lähetetään hankevalmistelijalle (laura.pajunen (at) likes.fi). Täytä muutosanomus tästä
 • Esitellessänne toimintaanne sosiaalisessa mediassa, käytäthän tunnusta #KKItukee kaikessa viestinnässänne.
   
 • Asioidessa KKI-toimistoon, muistakaa mainita hankkeenne diaarinumero.
   
 • KKI-ohjelmalla on myös oma blogi, jossa ääneen pääsevät hankkeet itse. Blogissa jaamme hanketoimijoiden kirjoittamia tekstejä toiminnastaan. Kaikilla KKI-hanketukea saaneilla on mahdollisuus tarjota omaa hankettaan esiteltäväksi blogissa. Tutustu blogiin osoitteessa: http://blogi.kkiohjelma.fi/.