Vinkkejä tuetuille hankkeille

  • Sopimus ja maksatushakemus tulee palauttaa mahdollisimman pian päätöskirjeen saapumisen jälkeen.
  • Mikäli hankkeen kokonaistuloihin tulee oleellisia muutoksia hakemuksen jättämisen jälkeen (muita avustuksia, tulokertymiä), niistä tulee raportoida allekirjoitetun sopimuksen palautuksen yhteydessä.
  • Huomioi tuen mahdollinen kohdennus, esim. ohjaajapalkkioihin. Tuki tulee käyttää kokonaisuudessaan kohdennuksen mukaisesti.
  • Tiliselvityksessä hyväksytään maksetut palkkiot ja palkat sivukuluineen.
  • Tiliselvitystä varten kannattaa laskut ja maksukuitit pitää tallessa ja järjestyksessä alusta alkaen. Kirjanpitoon kannattaa perustaa oma kustannuspaikka hankkeelle. Huomioittehan tiliselvityksessä, että pelkät laskut eivät riitä, vaan tarvitsemme myös kopiot maksukuiteista tai otteen kirjanpidosta.
  • Muistattehan huomioida KKI-tuen käyttöajan toteuttaessanne hanketta. Jos olette hakeneet KKI-tukea syksyllä (hakukierros 1) tuen käyttöaika on seuraavana vuonna tammikuusta marraskuun loppuun. Jos olette hakeneet KKI-tukea keväällä (hakukierros 2), tuen käyttöaika on samana vuonna kesäkuusta joulukuun loppuun.
  • Esitellessänne toimintaanne sosiaalisessa mediassa, käytäthän tunnusta #KKItukee kaikessa viestinnässänne.
  • Asioidessa KKI-toimistoon, muistakaa mainita hankkeenne diaarinumero.
  • Syksyllä 2016 avataan KKI-blogi, jossa esitellään erilaisia KKI-hankkeita. Kaikilla KKI-hanketukea saaneilla on mahdollisuus tarjota omaa hankettaan esiteltäväksi blogissa. Lisätietoja blogista lähetetään alkusyksystä kaikille tukea saaneille.