Seuranta

Hankkeen päätyttyä tulee palauttaa tiliselvitys ja täyttää sähköinen seurantalomake.

Tiliselvityslomake

Tiliselvityslomake postitetaan päätöskirjeen mukana. Tiliselvityslomakkeen mukaan tulee liittää

  1. kopiot maksujen perusteista (esim. lasku tai ohjaajan tuntikirjanpito) sekä
  2. kopiot maksukuiteista tai ote kirjanpidosta allekirjoitettuna (kirjanpitäjän allekirjoitus)

Tulosta tiliselvityslomake 1/2017

Tulosta tiliselvityslomake 2/2017

Tulosta ohjaajan tuntikirjanpito

Tulostathan oikean hakukierroksen lomakkeen. Hakukierros selviää hankkeen diaarinumerosta, esim. diaarinumerolla 123/1/2017 hakukierros on 1/2017. 

Seurantalomake

Seurantalomakkeeseen linkki lähetetään hakemuksessa ilmoitetun vastuuhenkilön sähköpostiin noin kolme viikkoa ennen seurantatietojen palauttamisen päivämäärää.

Panosta seurantatietojen laatuun. Seurantatiedot auttavat meitä hahmottamaan tuella toteutetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Hakiessanne uutta KKI-hanketukea, perehdymme edellisten hankkeiden seurantaraportteihin. Hankkeen onnistumista ei tarvitse ylikorostaa, vaan tärkeintä on tehdä realistinen itsearviointi oman toiminnan kehittymisestä. Yksinkertainenkin on kaunista.

Jos haluatte tutustua seurantalomakkeeseen etukäteen, voit sen tehdä tästä. Huom. tätä seurantalomaketta ei voi palauttaa.

Paikallishankkeiden seurantalomake

Tuen palauttaminen

Mikäli teille myönnetty hanketuki ei tule kokonaan käytettyä, tulee käyttämättä jäänyt osa tuesta palauttaa LIKESin tilille(FI18 2017 3800 0144 67). Muista mainita palautuksen yhteydessä hakijatahon nimi, hankkeen nimi ja diaarinumero.