Seuranta

Hankkeen päätyttyä tulee palauttaa tiliselvitys ja täyttää sähköinen seurantalomake.

 

Tiliselvitys

Hankkeen tiliselvitykseen tulee liittää

  • KKI-ohjelman tiliselvityslomake täytettynä. Tiliselvityslomake lähetetään päätöskirjeen mukana.
  • Hankkeen kustannuspaikan tositetasoinen pääkirja sekä kustannuspaikkaraportti kirjanpitäjän allekirjoituksella oikeaksi todennettuna TAI päätöskirjeen mukana lähetettävä Excel-liite, johon avataan hankkeen kokonaiskulut, omarahoitus sekä muut mahdolliset avustukset.
  • Kopiot maksujen perusteista numeroituna (esim. laskut tai ohjaajan tuntikirjanpito)
  • Kopiot maksukuiteista allekirjoitettuna tai ote kirjanpidosta allekirjoituksella oikeaksi todistettuna ja numeroituna.

Tulosta tiliselvityslomake 1/2017

Tulosta tiliselvityslomake 2/2017

Tulosta ohjaajan tuntikirjanpito

 

Tulostathan oikean hakukierroksen lomakkeen. Hakukierros selviää hankkeen diaarinumerosta, esim. diaarinumerolla 123/1/2017 hakukierros on 1/2017. 

 

Seurantalomake

Seurantalomakkeeseen linkki lähetetään hakemuksessa ilmoitetun vastuuhenkilön sähköpostiin noin kolme viikkoa ennen seurantatietojen palauttamisen päivämäärää.

Panosta seurantatietojen laatuun. Seurantatiedot auttavat meitä hahmottamaan tuella toteutetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Hakiessanne uutta KKI-hanketukea, perehdymme edellisten hankkeiden seurantaraportteihin. Hankkeen onnistumista ei tarvitse ylikorostaa, vaan tärkeintä on tehdä realistinen itsearviointi oman toiminnan kehittymisestä. Yksinkertainenkin on kaunista.

Jos haluatte tutustua seurantalomakkeeseen etukäteen, voit sen tehdä tästä. Huom. tätä seurantalomaketta ei voi palauttaa.

Paikallishankkeiden seurantalomake

 

Tuen palauttaminen

Mikäli teille myönnetty hanketuki ei tule kokonaan käytettyä, tulee käyttämättä jäänyt osa tuesta palauttaa LIKESin tilille. Ottakaa yhteyttä hankevalmistelijaan, mikäli aiotte palauttaa hanketukea.

Hankevalmistelija Laura Pajunen
puh. 050 441 4025
laura.pajunen(at)likes.fi