Mihin ja kenelle KKI-hanketuki on tarkoitettu

KKI-hanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, joissa järjestetään aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehitetään keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeen uusi toimintamuoto osaksi järjestävän tahon/tahojen normaalia toimintaa.

 

KKI-hanketukea hakevia kannustetaan huomioimaan seuraavat KKI-painopistealueet:

 • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
 • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
 • fyysisesti huonokuntoiset miehet

KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2019 tukea hakevia huomioimaan luontoliikunnan osana hankkeen toteutusta.

Syyskuun haussa järjestetään myös Liikunnan aluejärjestöjen tukihaku KKI-ohjelman alueellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Hanke aktivoi liikkumaan työikäisiä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.
 • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia liikunnallisen elämäntavan alkuun.
 • Hankkeessa tulee järjestää säännöllistä liikuntatoimintaa.
 • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.
 • Avustettavien hankkeiden tulee olla toiminnaltaan paikallisia tai alueellisia.
 • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet (50 %) kokonaiskuluista.
 • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista ja tavoitteita.
 • KKI-hanketukea voidaan myöntää toimintaan, johon osallistuu vähintään 10 henkilöä hankkeen aikana.
 • Hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa, eli joka toisella hakukierroksella. Samaa hanketta voidaan tukea pääsääntöisesti enimmillään kolme vuotta.

Avustusta ei voida myöntää mittaviin välinehankintoihin, yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, perustutkimukseen, kuntoutukseen, opinnäytetöihin, kaupalliseen toimintaan, rakentamiseen eikä organisaatioiden lakisääteiseksi tai normaaliksi katsottavaan perustoimintaan.

Huom! Tutustu erityisavustuksen ehtoihin ja rajoituksiin vuodelle 2019.