Ekonomiskt stöd för att organisera motionsversamhet

I form för livet -programmet (KKI-ohjelma) kan bevilja ekonomiskt stöd (KKI-hanketuki) åt registrerade aktörer, som arrangerar fysisk aktivitet för nybörjare samt utvecklar idéer som uppmuntrar befolkning i arbetsför ålder, som rör på sig för lite för sin hälsa, till regelbunden fysisk aktivitet.

Projektstöden uppmuntrar till beaktandet av målsättningar som är viktiga för KKI-programmet. Målsättningar år 2019 är motionsrådgivning som en del av servicekedjan inom motion och idrott, modeller som stöder fysisk aktivitet och hälsa i arbetssamfunden, samt män i dåligt fysiskt skick.

Vid beviljandet av ekonomiskt stöd är följande kriterier viktiga:

1. Projektets syfte är att aktivera befolkning i arbetsför ålder som inte rör på sig tillräckligt för sin hälsa.

2. Projektet innehåller aktiviteter och modeller, som lockar dem som inte rör på sig alls eller mycket lite, att komma med och få början till en fysiskt aktiv livsstil.

3. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer, vilka alla har det gemensamma målet att få målgruppen att motionera.

4. Projektet ansöker ett bidrag som högst uppgår till hälften av helhetskostnaderna. Understöd ges inte för stora redskapsanskaffningar, resekostnader eller för arrangerandet av enskilda evenemang.

5. KKI-programmet kan också ge understöd för påbörjandet av nya KKI-aktiviteter samt för projekt som stöder målsättningarna överlag.

Ansökan ifylles och skickas elektroniskt. All väsentlig information om understödet och projektet skall ingå i den elektroniska understödsansökan.

 

Villkor och begränsningar som gäller specialunderstöd

 

Information gällande ansökningarna:
projektplanerare Elina Tarkiainen
elina.tarkiainen(at)likes.fi