Avustuksen myöntäminen ja hakuaika

 

Avustusta voidaan myöntää

KKI-hanketukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt (esimerkiksi yritykset/työyhteisöt, seurat, yhdistykset jne.).

 

Avustusta ei voida myöntää

KKI-ohjelma ei myönnä tukea kunnille tai kaupungeille. Hankkeita kuitenkin kannustetaan tiiviiseen yhteistyöhön kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymisen kanssa.

Tukea ei voida myöskään myöntää lakisääteisten julkisten palveluiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan rahoittamiseen.

Mihin ja kenelle KKI-hanketuki on tarkoitettu

Tutustu keskeisiin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikunnan avustusmuotoihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

 

Hakuaika 

Hanketukea voi hakea kahdesti vuodessa: hakukierroksella 1 (1.–30.9) ja hakukierroksella 2 (1.–31.3.). Sama hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa eli joka toisella hakukierroksella.

 

Hakukierros 1

Hankkeet, jotka hakevat tukea syyskuussa, saavat kirjalliset tukipäätökset vuoden vaihteessa. Tuen käyttöaika on 1.1.–30.11.

 

Hakukierros 2

Hankkeet, jotka hakevat tukea maaliskuussa, saavat kirjalliset tukipäätökset kesäkuussa. Tuen käyttöaika on 1.6.–31.12.