Esimerkkejä työmatkaliikunnan edistämishankkeista

Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishanke
Helsingin kaupungin poikkihallinnollisessa Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishankkeessa 2013 - 2014 pyrittiin vähentämään kaupungin henkilöstön passiivisuutta ja lisäämään fyysistä aktiivisuutta arjessa kannustaen ja edistäen työmatkaliikkumista. Hankkeessa pyrittiin löytämään totuttujen tapojen, asenteiden ja tottumusten tilalle erilaisia fyysisesti aktiivisia työmatkaliikkumisen malleja ja vaihtoehtoja.

Hankkessa suoritettiin liikkumiskysely ensimmäisenä vuonna ja seurantakysely seuraavana, järjestettiin työmatkaliikkumiseen kannustavia tapahtumia koko henkilöstölle ja kohdennettuna virastokohtaisesti, luentoja, infotilaisuuksia sekä hyödynnettiin markkinoinnin eri keinoja. Toimilla pyrittiin vaikuttamaan positiivisesti työmatkaliikkumiskäyttäytymiseen, arkiaktiivisuuteen sekä turvalliseen ja omaehtoiseen liikuntaa lisäävään työmatkaliikkumiseen.

Hankkeen tavoitteina olivat fyysisen työmatkaliikkumisen lisääminen, mitatun tiedon saaminen henkilöstön työmatkaliikkumisesta, liitäntämatkojen hyödyntämiseen kannustaminen sekä tietoisuuden lisääminen.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Henkilöstökeskuksen, Liikuntaviraston, Ympäristökeskuksen, Kaupunkisuunnitteluviraston sekä HSL:n kanssa. Hanke sai KKI-ohjelmalta kehittämistukea.

Liikettä työmatkaan!
Turun kaupungin työmatkaliikuntaa edistävän hankkeen (2013 - 2014) pääkohderyhmänä olivat hankkeeseen valitut Turun kaupungin työntekijät, hankkeen alussa 63 työntekijää, lopussa 52 työntekijää. Osallistujat valittiin kaupungin työmatkaliikkumiskyselyn pohjalta. Muina kohderyhminä olivat kaikki kaupungin työntekijät (henkilöstön määrä 12 000), jotka pystyivät seuraamaan hanketta Facebook- ja intranet- sivujen kautta. Vuonna 2013 hankkeessa kehitettiin hankkeen tavoitteiden mukaan työmatkaliikunnan edistämisen toimintamallia ja työkaluja (Työmatkaliikunnan työkalupakki) Turun kaupungin organisaation kakkien työntekijöiden käyttöön. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli saada Turun kaupungin organisaatio ottamaansa käyttönsä työmatkaliikuntaa tukevia toimenpiteitä ja antamaan alkukipinä työmatkaliikunnan edistämishankkeille kaikissa kaupungin yksiköissä.

Hankkeessa käytettiin muun muassa työmatka- ja työasiamatkaliikkumiskyselyä, työmatkaliikunnan terveysvaikutuskyselyä (I – III), työmatkaliikunnan edistämistoimenpiteiden vaikuttavuuskyselyä, terveyskunnon kartoitusta (testinä polkupyöräergometritesti), työmatkaliikuntaneuvontaa ja terveyskuntokartoitusten palautekeskustelua sekä infotilaisuuksia. Hankkeen lopussa kesällä 2014 verrattiin hankkeeseen osallistuneiden työntekijöiden keskimääräistä sairauspoissaolopäivien määrää hankkeen aikana Turun kaupungin henkilöstön keskimääräiseen vuosittaiseen sairauspoissopäivien lukumäärään ja osallisten aiempien vuosien sairauspoissaoloihin. Kaupungin 16 yksikössä tehtiin tilojen työmatkaliikunnan tilojen kartoitus. Lisäksi hankkeessa koottiin tilakartoitustiedot kuudesta yksiköistä, joissa kartoitus oli tehty aikaisemmassa hankkeessa.

Hankkeessa oli laaja edustus kaupungin eri toimialoilta. Hanketta rahoittivat Liikennevirasto ja KKI-ohjelma yhdessä Turun kaupungin kanssa.