Esimerkkejä työmatkaliikkumishankkeista

Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishanke/ Helsingin kaupunki
Poikkihallnollinen työmatkaliikkumishanke (2013 - 2014) suunnattiin koko Helsingin kaupungin henkilöstölle. Hankkeen tavoitteena oli passiivisuuden vähentäminen ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen arkeen työmatkaliikkumisella. Toisena tavoitteena hankkeessa oli saada mitattua tietoa kaupungin henkilöstön työmatkaliikkumisesta sekä työmatkakyselyn että HEAT-laskennan (pyöräilyn ja kävelyn terveysvaikutusten taloudellisen arvioinnin) avulla. Työmatkaliikkumiskysely toteutettiin keväällä 2013 ja syksyllä 2014. Hankkeessa järjestettiin työpajoja työsuojeluvaltuutettujen ja ekotukihenkilöiden kanssa sekä tehtiin virastokohtaisia analyysejä. Henkilöstöä motivoitiin erilaisin kampanjoin kuten Työmatkakaveri-tempauspäivä, Pyöräilyviikon valokuvauskisa, Tlvipyöräilyluento, Kilsalaskuri, Tlaa heijastinliivi, Kilometrikisa, Kisaillen kilometrejä, järjestettiin pyörähuoltoa sekä tutustuttiin sähköpyörien maailmaan. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Helsingin kapunki (kaupunginkanslia, ympäristökeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto, liikuntavirasto ja henkilöstöliikunta), Helsingin Seudun Liikenne (HSL) sekä KKI.


Liikettä työmatkaan! -työmatkaliikkumishanke/ Turun kaupunki

Työmatkaliikkumishankkessa (2013 - 2014) poimittiin Turun kaupungin henkilöstöstä 60 vähän liikkuvaa tai liikunnallisesti passiivista työntekijää, jotka sitoutuivat työmatkaliikuntaan vuoden kestävän pilottikokeilun ajaksi. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa työmatkaliikunnan edistämistoimia, kuten työmatkaliikunnan vaikutuksia valittujen työntekijöiden terveydentilaan ja kuntoon sekä tätä kautta muun muassa vuosittaisiin sairauspoissaoloihin. Työterveyshuolto järjesti alkuinfon pilotissa mukana oleville ja heille tehtiin terveyssuolakysely, verikokeet sekä halukkaille tarjottiin elintapaneuvontaa. Hanke sisälsi mukaan valituille työntekijöille työmatkaliikunnan terveysvaikutuskyselyt I - III, terveyskuntokartoitukset I - III, työmatkaliikuntaneuvontaa, työmatkaliikunnan edistämistoimenpiteiden vaikuttavuuskyselyn, tilastoidut sairauspoissaolot, työ- ja työasiamatkakyselyn, työmatkaliikuntakilpailut I - II sekä työmatkaliikuntakokemusten keräämisen. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Turun kaupunki (ympäristönsuojelu, konsernihallinto, seudullinen joukkoliikenne, vapaa-aikatoimiala, hyvinvointitoimiala, henkilstöhallinto, työhyvinvointi, hankinta- ja logistiikkakeskus, työterveyshuolto ja Valonia), Liikennevirasto sekä KKI.