SPAcE – Kaupunkiympäristö arkiliikunnan edistäjänä

SPAcE (Supporting Policy and Action for Active Environments) on kolmivuotinen EU-projekti (2015 - 2017), jossa haetaan hyviä käytäntöjä ja malleja arjen fyysiseen aktiivisuuteen kannustavista kaupunkiympäristöistä sekä tuotetaan ohjeistukset aktiivisen kaupunkiympäristön kehittämiseksi. Julkaisut tulevat tarjoamaan jäsennellyn lähestymistavan paikallisille ja kansallisille päätöksentekijöille kehittää fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia elinympäristöjä. Hankkeessa tuetaan arjen fyysisen aktiivisuuden toimintasuunnitelman laatimista ja toimeenpanoa hankkeen pilottikunnissa. KKI-ohjelman roolina on koordinoida ja ohjata pilottikuntia luomaan aktiivisen kaupunkiympäristön toimenpidesuunnitelma paikalliselle tasolle. Lisäksi KKI-ohjelma osallistuu projektin julkaisujen tuottamiseen sekä aktiivista kaupunkiympäristöä edistävän tiedon levittämiseen.

Hanketta johtaa ja koordinoi Gloucestershiren yliopisto Englannista. Muut hankkeen yhteistyötahot ovat Oxfordin yliopisto Englannista, Zurichin yliopisto Sveitsistä, Thessalyn yliopisto Kreikasta, kansallinen järjestö CESIE Italiasta sekä KKI-ohjelma. Mukana olevat paikallishallinnon pilottikunnat tulevat Toledosta Espanjasta, Trikalasta Kreikasta, Palermosta Italiasta, Brasovista Romaniasta ja Tukumsista Latviasta.

Voit seurata projektin etenemistä myös osoitteessa: http://www.activeenvironments.eu

Tai sosiaalisessa mediassa Facebookissa: https://www.facebook.com/ActiveEnvironments ja Twitterissä https://twitter.com/SPAcE_UActivE

Lisätietoja:
Ohjelmakoordinaattori Tanja Onatsu
p. 040 588 0263
tanja.onatsu(at)likes.fi