Materiaaleja ja työkaluja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen

Jo useat Suomen kunnat ovat hyödyntäneet Maailman terveysjärjestön, WHO:n, kehittämää HEAT-menetelmää kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisesta arvioinnista. Menetelmä julkaistiin vuonna 2011.

Esimerkiksi Kuopion kaupungin julkaiseman tutkimuksen mukaan kaupunki säästää puoli miljoonaa euroa vuodessa, kun kaupungin työntekijät pyöräilevät töihin. Helsingin kaupungin teettämät laskelmat osoittavat, että yhden euron panostus pyöräilyinfrastruktuuriin tuottaa kahdeksan euron hyödyt.

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi. Menetelmät ja käyttäjän opas, päivitetty versio 2015
HEAT-menetelmästä ja käyttäjän oppaasta tehtiin suomenkielinen käännös 2013. WHO päivitti työkaluja ja englanninkielistä opasta syksyllä 2014. Suomenkielinen opas on myös päivitetty. Suomenkielisessä oppaassa on lisäksi suosituksia Suomessa tehtävien laskelmien lähtöarvoiksi sekä esimerkkejä. Päivitetty opas pdf-tiedostona
Päivitettyä opasta koskeva tiedote

 WHOn englanninkieliset HEAT-työkalut kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisen arvioinnin laskemiseksi löytyvät osoitteesta:
http://www.heatwalkingcycling.org/

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Joensuussa (2014)
Joensuun kaupunki on laskenut kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisen arvioinnin vuoteen 2030 saakka neljälle eri kasvutilanteelle; 10, 20, 30 ja 40 prosentille nykytasosta. Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Joensuussa on julkaistu raporttina. Raportti pdf-tiedostona.

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvitys (2010) kartoittaa tietoa Suomen kuntien pyöräilyn olosuhteista. Selvitys tuotti tietoa pyöräilyn kehittämisestä, asemasta, sujuvuudesta, pyörätieverkoston määrästä ja laadusta sekä pyöräteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta erikokoisissa kunnissa. Selvitys pdf-tiedostona.

KKI-ohjelman materiaalit

KKI-ohjelma julkaisee aikuisväestölle suunnattuja materiaaleja terveysliikunnasta, liikunnan aloittamisesta ja terveellisistä elämäntavoista. Suurin osa materiaaleista on maksuttomia, tilaaja maksaa vain toimituskulut. Tutustu materiaaleihin.