Muiden toimijoiden työyhteisöhankkeita

Liike elämään – henkilöstöliikunnan valtakunnallistaminen, Valo ry

Liike elämään -hankkeen tavoitteena on kehittää ja levittää henkilöstöliikunnan hyviä käytäntöjä ja niiden toteuttamista tukevaa osaamista ja työkaluja yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että suomalaisilla työpaikoilla on enemmän osaamista suunnitella ja toteuttaa liikuntaohjelmia, joilla vaikutetaan työntekijöiden terveyteen ja toimintakykyynue lisää. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti PK-yritykset.Hanke on alkanut vuonna 2012 ja kestää vuoden 2015 loppuun saakka. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se toteutetaan yhdessä liikunnan aluejärjestöjen sekä muiden työyhteisöliikuntaa kehittävien tahojen kanssa.

Vuoden 2014 aikana osana hanketta toteutettiin pilottiprojekti kolmella liikunnan aluejärjestön alueella, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Näiltä alueilta rekrytoitiin mukaan 12 pk-yritystä, joiden henkilöstöliikuntaohjelmaa kehitettiin yritysten omien tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Toteutuneet toimenpiteet raportoitiin tarkasti ja niitä on tarkoitus levittää muillekin suomalaisille työpaikoille vuoden 2015 aikana. Syksyllä 2015 järjestetään 16 kaupungissa maksuton koulutuskiertue, jonka avulla henkilöstöliikunnan hyviä käytäntöjä levitetään.