Liikuntaneuvonnan koulutukset

KKI-ohjelma ja UKK-instituutti järjestävät yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa liikuntaneuvonnan koulutuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa liikuntaneuvonnan asemaa osana perusterveydenhuollon terveysneuvonnan palveluketjua.

Koulutuksissa pureudutaan terveysliikunnan puheeksiottamiseen, joka on tärkeä osa KKI-ohjelman liikuntaneuvontakokonaisuutta. Liikunnan puheeksiottaminen lisää terveysliikunnan näkyvyyttä ihmisten arjessa ja pitää mielessä sen merkityksen hyvinvoinnille ja terveydelle.

Koulutuspäivässä kuullaan asiantuntijaluentoja, kokemuksia onnistuneista liikuntaneuvontakäytännöistä sekä keskustellaan paikallisista jatkotoimenpiteistä.

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Liikunnan aluejärjestöjen kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää.

  

Lisätietoja:
Kenttäpäällikkö Sari Kivimäki
puh. 0400 247 444
sari.kivimaki(at)likes.fi